Personvernerklæring

Nettcasinobonus.com (”vi” eller ”oss”) vil med dette bekrefte at vi sikrer all personlig informasjon våre lesere (”lesere”, ”brukere”, ”du”) deler med oss på en trygg og forsvarlig måte. Denne erklæringen rundt personvern vil beskrive hvordan vi vil behandle informasjon vi kan få fra deg når du benytter Nettcasinobonus.com (”nettstedet” eller ”siden”).

 

Allmenngyldig

Når du deltar i de kampanjer vi kjører, går inn på nettstedet og / eller ved bruk av den tjeneste (”tjenesten”) vi tilbyr, aksepterer du reglene i disse retningslinjene vedr. innsamling, bruk og publisering av din informasjon. Dette inkluderer den personlige informasjonen som er definert nedenfor og som er i henhold til reglene i denne erklæringen. Er du uenig i hvilke som helst av disse reglene, vil du ikke kunne delta i noen kampanje, bruke tjenesten og / eller gå inn på nettstedet.
Denne erklæringen ekskluderer og gjelder ikke for selskaper vi ikke eier eller kontrollerer, for personer som ikke er ansatt hos oss eller som vi på annen måte leder. Den inkluderer tredjepart som vi kan komme til å offentliggjøre informasjon om i.h.t. våre regler.

Våre retningslinjer informerer om:

– hva vi samler inn
– hvordan vi kan samle informasjon om deg
– hvordan vi kan benytte den informasjon vi kan samle inn
– Direkte markedsføring
– informasjon om personer under myndighetsalder
– hvordan vi sikrer informasjonen om deg
– oppdateringer og tillegg
– språk

 

Hva samler vi inn?

Personlig informasjon

Vi kan komme til å be deg om å gi oss personlig informasjon. Dette kan være informasjon som identifiserer en person (”personlig informasjon”) i forbindelse med kampanjer (”kampanje) vi nå og da tilbyr. Dette kan innbefatte navnet ditt, e-postadresse, og / eller telefonnummer. Dette er informasjon vi kan bruke for å gjennomføre kampanjen og for å sende deg kampanjemateriell.

 

Ikke personlig informasjon

Gjennom våre leseres bruk av nettstedet kan vi få frem ikke personlig informasjon om bruker. Vi vet ikke fra hvem denne typen informasjon er hentet. Ikke personlig informasjon er teknisk informasjon fra din datamaskin og samlet bruksinformasjon som software, informasjon om datamaskinen, informasjon om siden som viste deg til nettstedet, operatøren, preferanser for språk, tiden du bruker på nettstedet og domenenavnet på nettstedet fra hvor du linket deg opp mot eller registrerte deg til siden

 

Hvordan kan vi samle informasjonen om deg?

Den personlige informasjonen som du sender oss og den ikke personlig informasjon blir overført til oss ved bruk av forskjellige teknologier. Det kan være informasjonskapsler, loggfiler, sporingsbilder fra web andre lignende teknologier.

Dette nettstedet kan automatisk sende informasjonskapsler til ditt system. Vi kan lagre informasjon som korrelerer med informasjonskapslene.
Du kan blokkere og fjerne informasjonskapslene våre fra søkemotoren og / eller operatørsystemet. Dette kan forringe nettstedet funksjonalitet og tilgjengelighet. Vi kan benytte logger og informasjon vi henter fra informasjonskapslene til å utvikle nettstedets design inklusive, men ikke begrenset til funksjonalitet som sparer deg for bryderiet med å skrive inn data på nytt, gjøre din opplevelse av siden mer personlig, spore din bruk av nettstedet og samle statistikk om siden.

 

Informasjonskapsel – hva er det?

Når du bruker våre tjenester kan vi for en kortere tid eller evigvarende, legge til en logfil eller en informasjonskapsel i din datamaskin. Informasjonskapselen er informasjon som siden legger på harddisken til din datamaskin når du ser på siden. Informasjonskapslene er nyttige og kan ha flere formål; de kan la deg effektivt navigere mellom flere sider, automatisk aktivering av spesielle funksjoner, huske dine preferanser og gjøre interaktiviteten mellom deg og nettstedet enklere og raskere og sørge for at du mottar reklame som er relevant og av interesse for deg. Du kan når som helst fjerne informasjonskapslene ved å følge instruksjonene på din nettleser. Gjør du dette kan enkelte funksjoner på nettstedet slutte å fungere optimalt, noe som kan føre til at du får en dårligere brukeropplevelse.

 

Hvordan vi kan benytte den informasjon vi kan samle inn?

Informasjonskapsler, loggfiler, web, sporingsbilder og andre teknologier kan brukes til å samle inn ikke personlig informasjon som viser din aktivitet på nettstedet, din bruk av våre tjenester, hente informasjon om din nettleser, se hvilke sider du har besøkt, tid for besøk og hvilke linker du har trykket på. Vi kan la en tredjepart som f.eks tjenesteleverandører som på våre vegne utfører kundeservice, markedsføringsassistanse, analyse, reklamesporing, support, undersøkelser, etc bruke våre tekniske løsninger for å hente informasjon om våre lesere. Det samme kan reklamenettverk og andre selskaper som holder på med reklame og / eller viser reklame hos oss. Med mindre vi opplyser om annet i vår erklæring, gir vi ingen personlig informasjon til tredjepart.

Videre kan vi bruke den innsamlede informasjonen til:

– å svare på dine forespørsler, henvendelser til kundeservice, tilbakemeldinger eller spørsmål. De kan brukes til å gi deg oppdateringer i forbindelse med dine forespørsler og f.eks svare på krav vedr. vår reklame.
– Direkte markedsføring
– å forsterke og personifisere våre aktivitetstilbud og tilpasse reklameinnhold
– å kommunisere med deg
– å finne løsninger på diskusjoner, håndheve innholdet i våre regler. Dette inkluderer muligheten til å sjekke eventuell brudd på reglene, de til enhver tid gjeldende lover og reguleringer.
– å gjennomføre tekniske diagnoser, undersøkelser, analyser eller statistiske årsaker
– å gi deg den mest relevante tjeneste og det beste tilbud
– å oppdage, motarbeide og på andre måter ta hånd om bedrager, tekniske- og sikkerhetsspørsmål.

 

Hvem deler vi informasjonen med og hvorfor gjør vi det?

Serviceleverandører

Vår informasjon, inklusive den personlige informasjonen om deg, deler vi med våre samarbeidspartnere og tredjeparts serviceleverandører. Informasjonen kan de benytte til det som er nevnt over eller for at våre samarbeids- og forretningspartnere skal utføre en tjeneste for oss. Det kan være kundeservice, gjennomføre kampanjer, gi markedsføringsassistanse, teknisk service eller service, osv.

Gir du oss din kontaktinformasjon, kan vi overføre denne til våre partnere innen markedsføring eller til våre datterselskaper for at disse skal gi deg kampanjemateriell, tilbud eller oppdateringer.
Denne informasjonen blir kun gitt for å gjennomføre nevnte formål.
Du tillater og er enig i at din personlige informasjon kan overføres til, bli brukt og lagret hos våre autoriserte tredjepartsleverandører over hele verden, til de formål som her er nevnt.

 

Deklarasjon

Som et svar på en stevning, en ordre eller en undersøkende etterspørsel, en rettskjennelse eller av hensyn til enhver juridisk prosess kan vi dele informasjon, også personlig informasjon, når vi blir pålagt så av politiet eller andre offentlige etater. Dette kan gjøres for å håndheve immaterielle eller utøve andre rettigheter; for å etablere eller utøve våre egne rettigheter til å forsvare oss mot ethvert rettslig krav dersom vi mener det er nødvendig å undersøke, hindre eller iverksette tiltak mot ulovlige aktiviteter, mistanke om misligheter eller andre forseelser, sikkerhet for person eller eiendom, brudd på våre retningslinjer, for å håndheve våre retningslinjer eller det som kreves for å overholde gjeldende lover og forskrifter. I slike tilfeller kan vi komme med eller frafalle alle rettslige innvendinger eller rettigheter tilgjengelig for oss.

 

Selskapstransaksjoner og samarbeidspartnere

Vi kan dele all informasjon, også personlig informasjon, med vårt morselskap, alle søsterselskap, selskaper vi har samarbeidsprosjekter med og andre selskaper under felles kontroll (samlet ”tilknyttede selskaper”). Det samme kan vi gjøre ved en selskapstransaksjon (d.v.s. salg av en vesentlig del av vår forretning, sammenslåing av selskaper, salg av eiendeler eller annen konsolidering).
Dersom noe av det som er nevnt ovenfor skjer, vil våre tilknyttede- eller kjøpende selskaper anta de rettigheter og plikter som er beskrevet i våre retningslinjer

 

Innsamlet informasjon

Innsamlet personlig- og ikke personlig informasjon kan deles med en tredjepart, inklusive reklamenettverk, reklameselskaper og andre tjenesteleverandører i en ikke lesbar form i hvilke som helst av de ovenfor nevnte situasjoner. Dette kan også gjøres med det formål å lage eller levere spesiallaget eller målrettet reklame via vår side, gjennom applikasjoner eller på tredjeparts nettsted. Det kan også ha som mål å utvikle vår side gjennom forretningsanalyser eller til andre forretningsformål. Informasjonen kan kombineres med informasjon fra andre kilder så lenge det ikke er personlig informasjon.

 

Informasjonsinnsamling av tredjepart

Våre retningslinjer gjelder kun for bruk og offentliggjøring av informasjon vi samler inn fra deg. Når du til andre offentliggjør informasjon via vårt nettsted; det kan skje på vårt nettsted eller gjennom en applikasjon som ved å klikke på en link i hvilke som helst annet nettsted, eller via andre nettsider, vil andre bruksregler kunne gjelde. Vi anbefaler at du leser deres retningslinjer i sin helhet før du gir fra deg din personlige informasjon.

 

Hvor lenge beholder vi informasjonen?

Vi kan rette opp, fylle ut eller fjerne ufullstendig eller uriktig informasjon, når som helst og helt etter eget forgodtbefinnende. Vil du fjerne din epostadresse kan du kontakte oss via epost på hello@nettcasinobonus.com
Med mindre du gir oss en annen beskjed, vil vi beholde den informasjonen, inklusive personlige informasjon, vi samler inn, så lenge nødvendig for å levere vår tjeneste, oppfylle våre juridiske forpliktelser, løse konflikter eller håndheve avtaler.

 

Direkte markedsføring

Epostadressen du har gitt oss kan vi benytte i forbindelse med salgsfremmende tiltak, bonusprogrammer, dele med våre markedsføringspartnere eller selv benytte til å gi deg oppdateringer, tilbud eller kampanjer. Vi er forpliktet til å anerkjenne din rett til privatliv og vi gir deg derfor noen enkle verktøy du kan benytte til å avstå fra å motta eposttilbud fra oss eller våre samarbeidspartnere. Du kan når som helst velge bort muligheten til å motta kommersielle reklamepost fra oss ved å klikke på ”unsubscribe” linken nederst på hver epost du mottar fra oss. Merk deg at det kan ta opptil 14 dager og behandle ditt ønske. Selv om du velger ikke å motta reklame fra oss, kan vi komme til å sende deg annen viktig informasjon uten bortvalgsmuligheten. Dette kan være beskjeder fra support, administrative beskjeder og undersøkelser.

Endringer i din registreringskonto med valg om ikke å motta reklame via epost, vil bare påvirke fremtidig kommunikasjon. Har vi allerede delt din informasjon med tredjepart som f.eks en markedsføringspartner, vil du måtte endre dine innstillinger hos dem.

 

Informasjon om personer under myndighetsalder

Vår side er ikke laget eller beregnet på noen under 18 år og spesielt ikke for barn under 13. Vi vil aldri bevisst og med viten og vilje samle inn informasjon om mindreårige. Blir vi klar over at en person er under 18 år, vil alle informasjon om denne personen bli fjernet fra våre filer. Vi reserverer oss retten til når som helst be om bevis på alder slik at ingen barn skal benytte våre tjenester.

 

Hvordan vi sikrer informasjonen om deg?

Vi bruker mye tid og krefter på å implementere og vedlikeholde sikkerheten i våre tjenester og dermed også informasjonen om deg. Vi benytter standard industriprosedyrer og vilkår for å sikre og motarbeide uønsket bruk av våre leseres informasjon. Selv om vi tar rimelige skritt for å sikre all informasjon, kan vi ikke være ansvarlige for de som likevel får uautorisert tilgang eller som misbruker nettstedet vårt. Vi gir ingen garantier, verken direkte eller indirekte, for at vi vil forhindre en slik uautorisert tilgang.

Opplever du at personvernet ditt er behandlet i strid med våre retningslinjer dersom en person har forsøkt misbruke vår tjeneste eller har handlet på en upassende måte, skal du ta kontakt med hello@Nettcasinobonus.com. Vår personvernansvarlige vil umiddelbart undersøke saken.

 

Oppdateringer og tillegg

Vi reserverer oss retten til når som helst å gjøre tillegg til eller endre våre retningslinjer. Visning av endrede retningslinjer eller vesentlige endringer vil skje umiddelbart. En endring vil vises under overskriften ”siste revisjon.” Du godtar alle endringer i våre vilkår gjennom din fortsatte deltagelse i kampanjer, bruk av tjenesten og nettstedet. Samtidig erklærer du deg å være bundet av vilkårene eller slike endringer.

 

Språk

Når vi gir deg en oversettelse av de engelskspråklige vilkårene så er det ment som en tjeneste. Du sier deg enig i at den engelskspråklige utgaven av retningslinjene er den som styrer forholdet mellom oss.
Dersom det er noen som helst motsetning mellom den engelske versjonen av vilkårene og den til norsk oversatte utgaven, vil den engelske ha forrang og være gjeldende.
Har du spørsmål vedr. våre retningslinjer, ta kontakt via epost til hello@nettcasinobonus.com.